Gezinsblad
(?) Abraham Brunius, ovl. ± 1782, beroep(en): zijlwaarder van Nieuwe-Stadspolder, woonplaats(en): Groningen (Gn), Nieuwe-Stadspolder, zoon van (?) Hindryk Bruuns en N.N.
Ondertrouwd te Groningen 14 mrt 1733, #Groningen 14-3-1733, tr. 8-4-1733 (AK; ds. Hulsius): Abraham Brunius, van Wibelsum in Oostvriesland, en Helena Jelemina Woldendorp, van Aduwerd, p.q. Frerik Smit.#
Gehuwd te Groningen 08 apr 1733 met:
Helena Jelemina Woldendorps, ged. te Kropswolde 25 mrt 1708, #Kropswolde 25-3-1708: mons. Woldendorps Hillechien.# (religie: ndg), dochter van Meindert Woldendorp en Lutgertijn Jelijs
Groningen 23-4-1735 (RA III-H-8, f. 95): Op Neder-Gerigts Acte van Immissie in dato den 20 April 1735 hebbe ik onderges. Jacob Jacobsz Stadts Pander na gewoonlijke Regts-Proceduiren op het versoek van Lambert Nijtzingh (?) en noie ux. crediteur over Abram Brunius sijne schuldenaar af, ende gemelten Lambert Nijtzingh noie ux. ter handen settet nagestelde goederen, te weten een bedde met sijn toebehoren met een cabinet in generen geene meuble goederen uitgesondert ende dat voor de somma van sesensestig gulden ...
1) Lucretia Abrahams Bruinius, ged. te Groningen 16 dec 1733, #Groningen 16-12-1733: Lucia, Abram Bruinis, Hillichjen Woldendorps, in Bruggestr.# (religie: ndg), ovl. te Nieuwe Schans 28 jan 1820
Gehuwd te Finsterwolde 09 mei 1756 met:
Wubbe Jans, ovl. na 23 dec 1789
2) Johannes (Jan) Brunius, geb. ± 1741, ovl. te Oostwold 20 sep 1805, beroep(en): zijlwaarder
#Overlijdensadvertentie 1805 nummer 75 uit de Ommelander courant: Een harde slag trof my Vrydag den 13 September! Myn geliefde Man Johannes A. Brunius, als sylwaarder van Oostwolmer-Polder, is na een langdurige sukkeling, in den ouderdom van ruim 64 Jaren, door den Dood van myne zyde weggerukt, daar wy byna 16 Jaren in een gelukkige Echt hebben geleefd; nu laat hy my met zeven Kinderen, maar wetende dat wy hem eenmaal moeten volgen. Hy Heeft zyne Ampt en Post byna 30 jaren met groot genoegen, dog niet zonder moeite bediend, hopende dat zyn werk nu is God te loven. Myn hart is bedroeft, temeer omdat ik hem niet eens kennis darfde geven van het overlyden zyner Zoon Abraham J. Brunius, in den ouderdom van ruim 33 Jaren, dewelke op den 14 Augustus l.l. voor zyn, kort gehuwde, Vrouws Oogen, door een stootwind, als zelfs schipper van het Schip, naby Noorwegen, in de Baren der Zee is gevallen en niet weer gezien is, en daarom zyn Lichaam aan het Gedierte der Wateren moeste overlaten, maar hopende dat zyn ziel in de Haven des Hemels is aangeland; vertrouwende dat God ons beide bedroefde Weduwen, meer kan vertroosten dan wy van Hem kunnen afsmeken. Diend deze tot kennis geving aan Vrienden en Bekenden, niet twyffelende, of zullen in onze droefheid wel enig deel nemen. Oostwolmer-Polder, den 14 september 1805. Wipko Hindriks, wedw. J. Brunius.#

Ondertrouwd 06 nov 1771, #Scheemda 5-10-1771: Johannes Bruins van Nieuw-Beerta, en Elisabeth Stuivinga van de Scheemda. Hiet gecopuleert d. 10 November.#
Gehuwd 10 nov 1771
Gebeurtenis (gezin): huwelijkscontract opgemaakt Scheemda 06 nov 1771 #731/7224 Scheemda 6-11-1771: hc Johannes Bruins (Brunijus) van Oostwold en Elisabet Willems Stuivenga. Aan bruidegomszijde Abraham Bruins (Brunijus) volle vader, Eite Lukes aangetrouwde moeder, Lucresi Bruis (Luckrasija Bru.) volle zuster en Wibbo Jans aangetrouwde broer, Lukes Bruis (Luckes Brunijus) halfbroer. Aan bruidszijde Harmke Stuivinga volle zuster, Jan Gerbrands en Aldegonda Sijses aangetrouwde broer en halfzuster, Jeintien Sijses halfzuster, Jan Mulder en Sijsijna Sijses aangetrouwde broer en halfzuster, Geert Klasens Stuvinga volle oom, Willem Harms Schortenhuis en Frouwe Jans volle oom en aangetrouwde moei, weleerwaarde Nijcklaas Stuivinga volle neef, Klaas Pieters Stuvesak(?) volle neef.#
met:
Elizabeth Willems Stuivinga, ovl. voor 23 dec 1789
Groninger Archieven, Toegang 731/5620: 10-11-1789 Geert Jans Stuivenga voorm. polder, Jan Gerlofs sibbe Scheemde, Dhr. R.J. Starke vreemde voogd oveer de 5 minderjarige kinderen van Jan Bruinis bij wijlen Lisabeth Willems in egte verwekt. Op dezelfde dag werd er een inventaris (Toegang 731/4873) getoond. Het actief beliep 363-12-3, het passief f 416-3-3. De boedel stond dus f 52-11-3 in de min.

Gezinsblad
(?) Abraham Brunius
Gehuwd ± 1742, #Huwelijksinschrijving niet gevonden; huwelijken Nieuw-Beerta 1740-1748 ontbreken.# met:
Eite Lukas, dochter van Lukas N.N. en N.N.
1) Lukas Abrahams Brunius, alias: Lucas Abrahams Bruinius, ged. te Nieuw-Beerta 09 jun 1743, #Nieuw-Beerta 9-6-1743: Abraham Bruijes kint. Verderop nog een inschrijving met dezelfde datum: kint van Abraham Brunius van de N. Polder.#, ovl. te in de gemeente Beerta 21 sep 1814, oud 72
2) Margrietje Abrahams Brunius, ged. te Nieuw-Beerta 26 mrt 1746, #Nieuw-Beerta 26-3-1746: Abraham Bruinis van de Nieuwe Statspolder zijn kint gedoopt Margrietje zonder prejudicie van ons caspel.# (religie: ndg)
3) Antje Abrahams Bruinius, geb. , ged. te Nieuw-Beerta 26 jan 1749, #Nieuw-Beerta 26-1-1749: Antje E:dogter van Abraham Brunius en Eite Lucas woonende op de Nieuwe Stadts Polder.#
Hoofdindex A-Z